Optymalizacja rozwiązań projektowych

Krótko
o nas

Inwestycja w budynki mieszkalne wymaga od dewelopera kontaktu z odbiorcami mieszkań. Niektórzy z nich chcą mieć realny wpływ na wygląd ich przyszłego lokum, a to z kolei wiąże się ze zmianami planów, projektów i wzrostem kosztów. Oznacza to również dodatkową pracę dokumentacyjną, która może być praco i czasochłonna. Nasza firma bierze na siebie obowiązek obsługi klienta i wprowadzania ewentualnych zmian lokatorskich zgodnych z jego komentarzem. Po naszej stronie jest również przedstawienie nowych kosztorysów, poprawa projektów i przygotowanie odpowiednich dokumentów poświadczających wprowadzone zmiany.
Optymalizacja rozwiązań projektowych może zostać przeprowadzona na każdym etapie prac, chociaż oczywiście największe korzyści osiąga się poprzez opiniowanie świeżych projektów. Z drugiej strony wgląd w trwające roboty budowlane i kontrola wykonawców, podwykonawców oraz dostawców pozwala znaleźć i naprawić ewentualne braki. I w końcu odpowiednie zarządzaniem projektami jest kluczem do sukcesu w budownictwie, ponieważ pozwala trzymać się harmonogramu, co jest niezwykle istotne ze względów ekonomicznych. Przeciągające się prace budowlane generują dodatkowe koszty i nie zarabiają na siebie, co oznacza straty dla inwestora. Nasza firma może temu zaradzić poprzez odpowiednią optymalizację wszystkich zadań. Jakie działania składają się na optymalizację rozwiązań projektowych? Poprzez optymalizację rozwiązań projektowych rozumiemy szereg różnych działań, które uzależnione są od stopnia zaawansowania prac. Do naszych usług w tym zakresie należą m.in.: • opiniowanie gotowych projektów, kosztorysów oraz umów, • doradztwo w zakresie optymalizacji projektów i kosztorysów i szukanie najbardziej opłacalnych rozwiązań z punktu widzenia inwestora, • kontrola bieżących wydatków oraz prac i wdrażanie działań poprawiających ich jakość, • nadzór nad funduszami inwestycji. Nasza firma może prowadzić działania na obszarze całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów województwa małopolskiego i śląskiego.

Bądźmy
w
kontakcie

Q contract Spółka z o. o.
Spółka komandytowa

Wacława Nałkowskiego 6,
31-308 Kraków
Sekretariat:
(+48) 12 307 23 33
E-mail: biuro@qcontract.pl
Godziny pracy: 8:00 — 16:00, pn-pt